Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Προτάσεις για νεο κανονισμό Δήμου 1 2


Ηχορρυπανση Καστρο 1 2

Από Αστυνομία Αχαιας 1 2


Από Υπ ΠΡΟΠΟ 1 2 3 4
Απο Υπ Περιβάλλοντος3

Απο Υπ Περιβάλλοντος2

Απο Υπ Περιβάλλοντος1

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Φρένο» στην παράταση του ωραρίου μουσικής

Φρένο" στην παράταση του ωραρίου μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο νησί της Ρόδου και κατ' επέκταση στο ωράριο λειτουργίας τους θέτει, μετά και από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, ο Δήμος Ρόδου.
Σε συνέχεια συγκεκριμένα 4 αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ισάριθμα μπάρ που λειτουργούν στο νησί για την παράταση του ωραρίου μουσικής ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ Στέφανος Στρατής γνωμοδότησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του νόμου έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
Εξηγεί παραπέρα ότι καμία άλλη διάταξη στον παραπάνω νόμο δεν αναφέρεται σε παράταση ωραρίου ήδη χορηγηθείσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων και καταλήγει συμπερασματικά ότι...
"Κατά την κείμενη νομοθεσία τα όργανα των ΟΤΑ δεν έχουν δικαιοδοσία για χορήγηση παράτασης ωραρίου καθόσον δεν είναι τα όργανα που καθορίζουν το ωράριο".
Θυμίζουμε ότι η υπό τον κ Χ. Χατζηευθυμίου δημοτική αρχή είχε αποφασίσει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τακτική που δεν προτίθεται επί του παρόντος να ακολουθήσει η διοίκηση του ενιαίου δήμου καθώς προσκρούει σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Είναι προφανές ότι στην πράξη το ωράριο μουσικής δεν μπορεί να τηρηθεί στα περισσότερα καταστήματα και συνεπώς, είτε αυτά θα πρέπει να διακόπτουν τη μουσική εκδιώκοντας τους πελάτες τους, είτε θα πρέπει να λειτουργούν παράνομα αποδεχόμενα ή το ενδεχόμενο επιβολής σε βάρος τους κυρώσεων .
Για το ίδιο θέμα υπήρξαν αντιδράσεις και στο παρελθόν από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επισημαίνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη της πόλης δεν μπορεί να επιτευχθεί απόντων των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, ούτε γίνεται να καθιερωθεί η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός αν επιβληθεί ουσιαστικά στα καταστήματα να κλείνουν όταν αρχίζει η νυχτερινή διασκέδαση.
Είναι γνωστό ότι στα όρια του Δήμου λειτουργεί μεγάλος αριθμός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πολλά από αυτά έχουν μόνιμη και αδιάλειπτη λειτουργία ολόκληρο το έτος, ενώ άλλα αποτελούν εποχικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο.
Όλα τα ανωτέρω καταστήματα -με βάση την κοινή πείρα- χρησιμοποιούν ηχητικά συστήματα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας στα καταστήματα και την τέρψη των θαμώνων. Για τη χρήση μουσικών οργάνων εκδίδεται άδεια από το Δήμο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί θετική γνωμοδότηση από την Διεύθυνση Υγείας που εκτιμά την επίπτωση της λειτουργίας των μουσικών οργάνων στους περιοίκους.
Το ημερήσιο ωράριο καθορίζεται από την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη και είναι μέχρι την 22:00 ώρα για την χειμερινή περίοδο και μέχρι την 23:00 ώρα για την θερινή περίοδο. Το ωράριο μπορούσε να παραταθεί μέχρι την 02:00 ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο και μέχρι την 03:00 ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μετά από απόφαση του Δήμου.
Η παράταση μπορούσε να δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει ηχορύπανση. Τα όρια της μεγίστης ηχοστάθμης καθορίζονται από την αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη και είναι α) 80 db για τα κλειστά καταστήματα και β) 30 db στην πλησιέστερη κατοικία όταν στο κέντρο του καταστήματος η ένταση είναι 80db για τα υπαίθρια καταστήματα.
Ο Δήμος Ρόδου εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει κανονιστική απόφαση για την ρύθμιση του ζητήματος του ωραρίου των καταστημάτων κατά πάγιο και ενιαίο τρόπο και να δώσει τη δυνατότητα χρήσης μουσικών οργάνων μέχρι μια ώρα αποδεκτή από το Νόμο, αλλά και φυσιολογική για τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τους κανόνες της κοινής πείρας.
Τέλος, ο Δήμος, σταθμίζοντας και το συμφέρον των περιοίκων και των λοιπών πολιτών, μπορεί για την προστασία τους και την εξασφάλιση της ησυχίας τους, στο χρονικό διάστημα της παράτασης να ορίσει σημαντικά μικρότερη ανώτατη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι από τη χορηγούμενη παράταση δεν θα υπάρχει ηχορύπανση.

Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση - με περικοπή κατά δύο ώρες - του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά τη συνέχιση της διαβούλευσης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων και Θεαμάτων).
Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση μουσικής που χορηγείται στα καταστήματα θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και θα δίνεται μόνο σε όσα διαθέτουν κλειστούς και όχι ανοικτούς χώρους.
Ειδικότερα, η διάρκεια λειτουργίας μουσικών οργάνων κατά τη...

χειμερινή περίοδο καθορίζεται ως εξής:
Κυριακή – Πέμπτη μέχρι 11.00 μ.μ.
Παρασκευή – Σάββατο – Αργίες και Παραμονές Αργιών μέχρι 1.00 π.μ.
Η διάρκεια λειτουργίας μουσικής οργάνων κατά τη θερινή περίοδο καθορίζεται ως εξής;
Κυριακή – Πέμπτη μέχρι 12.00 π.μ.
Παρασκευή – Σάββατο – Αργίες και Παραμονές Αργιών μέχρι 2.00 π.μ.
Ο πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Β. Κορομάντζος στην εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε ότι στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι η αρμονική συμβίωση των καταστηματαρχών με τους κατοίκους της πόλης. Σημείωσε ότι κανένα κατάστημα δεν θα αναγκάσει ούτε έναν κάτοικο να φύγει, τα καταστήματα όμως που ενοχλούν, να γνωρίζουν ότι θα αναγκασθούν να κλείσουν και γι αυτό έχει ενεργοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του Δήμου, ώστε να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η Δημοτική Αστυνομία, η οποία άμεσα εξοπλίζεται με ηχόμετρα, αλλά και η Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων και Θεαμάτων.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

(άρθρο 73 του Ν.3852/2010)

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Αρμοδιότητες

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ….

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων…

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Μέλη Επτροπής Ποιόητας Ζωής

 Λένα Καλεντζώτη- Πρόεδρος2610 966-386
2
Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη Μαρία
2610966-388
Αντιδήμαρχος Υποστήριξης Δημότη και Λειτουργίας Πόλης
3
Βουκελάτος Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος
4
Λέγκας Χρήστος
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Μπουρδούλης Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος & Βοηθός Δημάρχου για θέματα
ΑΕΙ και πρώην Δήμου Ρίου
6
Παπαντωνοπούλου Τασία
Δημοτικός Σύμβουλος & Βοηθός Δημάρχου για θέματα
7
Τζανάκος Νίκος
Δημοτικός Σύμβουλος
8
Πολίτης Σπυρίδων
Δημοτικός Σύμβουλος
9
Αϊβαλής Δημήτριος
Επικεφαλής Παράταξης «Ενωμένοι για την Πάτρα»
10
Πατούχας Χρήστος
Επικεφαλής Παράταξης «Ανυπότακτη Πολιτεία»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1
Βανταράκης Απόστολος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
2
Μανέτας Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
3
Γκόλφης Χρήστος
Δημοτικός Σύμβουλος
4
Μπινιέρης Γιώργος
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Επικεφαλής της παράταξης «Νέοι
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Προς τον κο.Δήμαρχο Πατρέων


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΠρος τον κο.Δήμαρχο Πατρέων

Με τις υπ’αριθ. 9/2η και 47/5η Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων της 1-2-11 και 17-3-11 αποφασίστηκε η παράταση λειτουργίας των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέχρι την 2α πρωινή.

Κατά της αποφάσεως αυτής διαμαρτυρόμεθα για τους πιο κάτω νόμιμους και ουσιαστικούς λόγους.

1) Διότι εξεδόθη καθ’υπέρβαση των ορίων που θέτει το άρθρο   73 του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), σύμφωνα με τον οποίον δεν παρέχεται το δικαίωμα στο Δήμο να παρατείνει την άδεια λειτουργίας των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, παρέχεται το δικαίωμα στην επιτροπή, μόνον για την χορήγηση ή ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους και των μουσικών οργάνων.

2) Διότι παραβιάστηκε ο όρος υπ’αριθ. Α της υπ’αριθ. 561/19ης συνεδρίασης της 16-7-03 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, στον οποίον αναφέρεται ρητά ότι δύναται να επιτραπεί η παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εν λόγω κατ/των μέχρι την 2α πρωινή, εφόσον «τα κατ/τα δεν γειτνιάζουν με κατοικίες», καίτοι είναι γνωστό στην επιτροπή ή έπρεπε να γνωρίζει ότι όλα τα κατ/τα στα οποία χορηγήθηκε σχετική άδεια γειτνιάζουν με κατοικίες. Ιδιαιτέρα και κατάφορα παραβιάστηκε η εν λόγω απόφαση και εκ του γεγονότος ότι η παράταση αποφασίστηκε κατ’εξουσιοδότηση της υπ’αριθ. 561/03 απόφασης, κάτι που αναφέρεται.

3) Διότι δεν ζητήθηκε και δεν ελήφθη υπόψη η αρμόδια και αναγκαία εισήγηση του τμήματος αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Προσόδων, άλλως δεν ελήφθη υπόψη η αρνητική εισήγησή της.

4) Διότι δεν εκλήθη η Αστυνομία ή σύλλογος κατοίκων ή πρωτοβουλίας για την ηχορύπανση, ούτε συμμετείχε εκπρόσωπος του αρμόδιου κατά περίπτωση Δημοτικού Διαμερίσματος, αλλά ούτε και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, (το οποίο έχει διαμαρτυρηθεί προς τούτο), για να εκφέρουν την άποψή τους, καίτοι στην υπ’αριθ. 561/03 απόφαση τονίζεται η αναγκαιότητα αυτή.

5) Διότι πολλά κατ/τα εκ των οποίων χορηγήθηκε η άδεια παράτασης λειτουργίας, έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, με αφετηρία την ηχορύπανση που προκαλούν στους γείτονες, οι οποίες είναι όχι μόνον απαγορευτικές για τη παράταση του ωραρίου, αλλά θα έπρεπε να τους είχε επιβληθεί διακοπή λειτουργίας τους. Ειδικότερα έχουν μηνυθεί για ηχορύπανση, για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας τους, για λειτουργία (δήθεν) άνευ αδείας, ή έχουν παραβιάσει τους όρους λειτουργίας τους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται ασφαλώς στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ασφαλώς ετέθησαν υπόψη της επιτροπής.

 6) Διότι με τη παράταση αυτή καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της λειτουργίας τους από την αστυνομική Δ/νση, αφού μετά την 2α πρωινή η αστυνομική δύναμη ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, δυσκολεύεται να προβαίνει σε ελέγχους ή να επεμβαίνει μετά από διαμαρτυρίες των γειτόνων.

7) Διότι αποφασίσατε τη παράταση λειτουργίας τους μέχρι τη 2α πρωινή, καίτοι γνωρίζετε ότι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος είναι πιο τουριστικός προορισμός από τη Πάτρα, αποφάσισε τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας των μουσικών οργάνων καθημερινά μέχρι την 11,00 μ.μ. και Παρασκευή και Σάββατο μέχρι την 1,00 πρωινή.

9) Διότι επικαλείσθε έλλειψη βεβαιώσεων παραβάσεων ηχορύπανσης κλπ, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η βεβαίωση από την Αστυνομία παραβάσεων που έχουν σχέση δήθεν με λειτουργία τέτοιου κατ/τος χωρίς άδεια, ή λειτουργίας του πέραν του νομίμου ωραρίου κλπ. παραβάσεις,  προήλθαν από την ηχορύπανση ή τη διατάραξη που προκάλεσαν στους πριοίκους και την εν συνεχεία επέμβαση της Αστυνομίας.       

Κατά συνέπεια οι ως άνω αποφάσεις για τη παράταση του ωραρίου, είναι εσφαλμένες και εξεδόθησαν παράνομα.

Διαμαρτυρόμενοι λοιπόν κατά της άνω αποφάσεως σας ζητούμε να τις ανακαλέσετε αμέσως, διότι άλλως θα καταφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών, αφού οι εν λόγω αποφάσεις εξεδόθησαν καθυπέρβαση του Νόμου.

Παρατηρήσεις – προτάσεις αναφορικά με τον νέο κανονισμό του Δήμου Πάτρας – Επιτροπή ποιότητας ζωής


Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων – ωράριο λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -  παράταση ωραρίου άδειας μουσικών οργάνων.

Παρατηρήσεις – προτάσεις αναφορικά με τον νέο κανονισμό του Δήμου Πάτρας  – Επιτροπή ποιότητας ζωής

Α.  Προοίμιο

Κανένας δεν ενοχλεί κανένα - Αρμονική συμβίωση των καταστηματαρχών με τους κατοίκους και επιχειρηματίες της πόλης.

Κανένα κατάστημα να μην αναγκάσει ούτε έναν κάτοικο να φύγει ή άλλον επιχειρηματία που λειτουργεί νόμιμα να κλείσει (ξενοδοχεία, Κέντρα διασκέδασης με νόμιμη άδεια).

Τα καταστήματα που ενοχλούν παρανομώντας, να γνωρίζουν ότι θα αναγκασθούν να κλείσουν και γι αυτό έχει ενεργοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, ώστε να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα.

Η εφαρμογή της υπάρχουσας υπ΄ αριθμ. 561/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αποτελεί βάση για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Τις ώρες κοινής ησυχίας πρέπει να τηρούνται τα νόμιμα καμία δηλαδή μουσική.

Στο διαδίκτυο θα πρέπει να καταχωρούνται όλες οι πράξεις ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος και να μην δημιουργούνται υπόνοιες, καθώς και να προκύπτουν οι ευθύνες του καθένα ξεχωριστά και όχι να καταλογίζονται στον Δήμο γενικά.

Β. Όροι χορήγησης αδείας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να καλούνται: το Δημοτικό Διαμέρισμα, ή Αστυνομία και οι Ενώσεις Κατοίκων, Επαγγελματικές ενώσεις όπως: των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών νομίμων νυκτερινών κέντρων, Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του φαινομένου της ηχορρύπανσης κ.λ.π να εκφέρουν γνώμη.

Να ζητείται και Λαμβάνεται υπόψη η αρμόδια και αναγκαία εισήγηση του τμήματος αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Προσόδων.

Να καλούνται να παρασταθούν στις συνεδριάσεις τις επιτροπής εκπρόσωποι των ως άνω, και να έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι η προσφυγή στην Περιφέρεια και στο ΣΤΕ είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματική.

Να δοθεί συναρμοδιότητα στην Δημοτική Αστυνομία για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης όλες τις ώρες, και να δοθούν οδηγίες για τακτικούς ελέγχους τις μεσημεριανές ώρες κοινής ησυχίας που υπάρχει πλήρης δυνατότητα από πλευράς του προσωπικού της. Να μην επιτρέπεται στους Δημοτικούς αστυνομικούς να κάνουν διάλειμμα εργασίας σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία κατόπιν θα καλούνται να ελέγχουν.

Μητρώο ηχορρύπανσης: μία βάση δεδομένων, η οποία θα εμπεριέχει τη νομοθεσία, τους παραβάτες, τις καταγγελίες, τις ζώνες - περιοχές θορύβου, διευθύνσεις καταστημάτων (με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες αλλάζουν συχνά επωνυμία, τίτλο επιχείρησης κλπ),  ελέγχους,  ποινές  κλπ. Όλα τα παραπάνω μαζί με τις άδειες λειτουργίας, μουσικής, παράτασης κλπ να αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Στο κείμενο των αποφάσεων έγκρισης, ποινών κλπ να αναφέρεται ποιος, σε ποιο χρονικό διάστημα και με ποιο τρόπο μπορεί να προσφύγει κατά αυτής και μέχρι να λήξει το χρονικό διάστημα που θα τεθεί να μην ενεργοποιείται  η απόφαση.

Να αναφέρονται στο κείμενο των αποφάσεων οι συνέπειες που θα έχουν τα μέλη της επιτροπής που θα δώσουν παράνομη άδεια, «πειθαρχικές και ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος, (269 Π.Κ. 233 κ. επομ. του Νόμου 3852 / 2010)»  προκειμένου να είναι ενήμεροι οι νέοι ή οι άπειροι δημοτικοί σύμβουλοι και λοιπά μέλη της επιτροπής που υπογράφουν.

Να αναφέρονται : Τηλέφωνα επικοινωνίας με επιτροπή και αρμόδια υπηρεσία δήμου,  ονόματα αρμοδίων εμαιλ φαξ και  που μπορούν να γίνουν ανωνυμίες καταγγελίες. Να μελετηθεί η δημιουργία γραμμής ΣΟΣ για ηχορρύπανση, που θα πλαισιώνεται κατάλληλα. (Δεν πρέπει να αφήνουμε τους κατοίκους να αντιδικούν με τους καταστηματάρχες και να δημιουργούνται προσωπικές έριδες)

Στην απόφαση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να αναφέρεται ο διαχειριστής της πολυκατοικίας που δίνει την συναίνεση για την χρήση μουσικής. Η συναίνεση να λαμβάνεται με απόφαση ΓΣ  των ενοίκων και όχι των ιδιοκτητών με ποσοστό 100 % η το πολύ αυξημένη πλειοψηφία 75% των ενοίκων. Απαραίτητη η συναίνεση των ενοίκων του άνω η παραπλεύρως διαμερισμάτων.

Η άδεια να μπορεί να αφαιρείται  για λόγους μεταγενέστερης ηχορύπανσης με δήλωση του διαχειριστή μετά από απόφαση Γ.Σ, όπως πιο πάνω αλλά με ποσοστό 50 %, όπως και με καταγγελίες γειτνιαζόντων ενοίκων, γραφείων, καταστημάτων ή κατοικιών, η αρμοδίου συλλόγου.

Η άδεια που θα δίνεται να είναι προσβάσιμη σε κάθε δημότη , χωρίς να του ζητείται  να αποδείξει έννομο συμφέρον η να κάνει αίτηση με τα στοιχεία του. Τα πάντα να αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Προβλέπεται αλλά δεν τηρείται: Η όποια δυνατότητα χρήσης μουσικής επιτρέπεται με την προϋπόθεση οι πόρτες και τα παράθυρα των καταστημάτων να είναι κλειστά, η πηγή της μουσικής στο βάθος του καταστήματος χωρίς ενισχυτή και ηχεία, και κανένα μεγάφωνο  έξω από το μαγαζί

Αθήνα: Κυριακή – Πέμπτη μέχρι 11.00 μ.μ.
Παρασκευή – Σάββατο – Αργίες και Παραμονές Αργιών μέχρι 1.00 π.μ.

Απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος πριν από την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Βεβαίωση παράβασης λειτουργίας, άνευ αδείας λειτουργίας ή μουσικών οργάνων, δεν θεραπεύεται με την έκδοση αδείας εκ των υστέρων. Έστω και αν υπάρχει αθωωτική απόφαση δικαστηρίου.

ΣΟΣ : Καταγγελία ότι διαταράσσεται η κοινή ησυχία είναι για το τελευταίο έτος τελευταίους 12 μήνες και όχι για το τρέχον έτος

ΣΕ κάθε περίπτωση δεν δίνεται δυνατότητα από τον Καλλικράτη στην επιτροπή ποιότητας ζωής καμία αρμοδιότητα για παράταση ωραρίου.

Γ.  Ποινές

ΣΟΣ:  ηχορρύπανση και διοικητικές κυρώσεις,  χρηματικές ποινές που θα αυξάνονται σε περιπτώσεις υποτροπής

Καμία άδεια αν  ο ιδιοκτήτης έχει οικονομικές οφειλές προς τον δήμο, κυρίως για θέματα σχετικά με ηχορρύπανση και τραπεζοκαθίσματα  

Εγγυητική επιστολή ποσού χχχ ευρώ  που θα καταπέφτει σε περίπτωση καταδίκης

Προϋποθέσεις για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βάσει αυτών, όταν υπάρχουν μηνύσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας, παραβίαση ωραρίου καταστήματος, υπέρβαση χρονικών ορίων της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, υπέρβαση ηχοστάθμης μουσικής, άνευ αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, εντός των προηγουμένων από τις βεβαιώσεις 365 ημερών, πραγματοποιείται σφράγιση του καταστήματος και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 10 έως 60 ημέρες αντίστοιχα, σύμφωνα με το Π.Δ. 180/79.

Μια μήνυση: αφαιρείται  άδεια 15 μέρες ,

Όταν υπάρχει μία μήνυση για ηχορύπανση, ή παραβίαση ωραρίου ή διατάραξη κοινής ησυχίας: Ανάκληση της παράτασης ωραρίου μουσικής καταστήματος.

Δυο: 30 ημέρες

όταν δύο μηνύσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου μουσικής, οριστική ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος.

Τρεις:  6 μήνες

Επόμενη: Οριστικά,

Η απόφαση να λαμβάνεται σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της μήνυσης  και να εκτελείται άμεσα , ώστε να μην υπάρχει καταδολίευση.

Νέος ιδιοκτήτης νέα επωνυμία νέα διεύθυνση να μην ταυτίζονται με τα παλιά και απλώς να έχει γίνει αλλαγή μόνο στα χαρτιά

Σε κατάστημα που αφαιρέθηκε η άδεια να μην ξαναδίνεται για 6 μήνες άδεια μουσικής.

Αίτημα επιχειρηματία, που ζητάει την διακοπή λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν θα γίνεται δεκτό, εφ΄ όσον εκκρεμεί απόφαση για αφαίρεση άδειας λειτουργίας, πάνω από 15 ημέρες, η έχουν επιβληθεί τρείς μηνύσεις για παράβαση των όρων λειτουργίας του

Υποχρεωτικά θα εκτελείται η προβλεπόμενη ποινή

Καθορίζεται ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι τα έξεις: (άρθρο 2 Π.Δ. 180/79 α. Εμπορία (καφέ σε διερχόμενους, ζαχαροπλαστείο καφενείο, κλπ,) β. Αναψυκτήριο, γ. Καφέ-μπαρ δ. Καφενείο- σνακ-μπαρ, ε. Καφετέρια, στ. Νυκτερινά κέντρα. Οποιαδήποτε παραλλαγή των πιο πάνω δεν θεωρείται ως νέα επαγγελματική δραστηριότητα και δεν χορηγείται νέα άδεια στον ίδιο επαγγελματία, στο ίδιο ακίνητο.  

Να αναφέρονται πάνω στην άδεια οι ποινές και ο τρόπος που αφαιρείται  η άδεια.

Να μην δίνεται σε κανένα κατάστημα παράταση αν: Ηχορρύπανση, παράβαση ωραρίου, κοινή ησυχία, άδεια λειτουργίας, υγειονομικοί όροι, λοιπές ποινικά κολάσιμες πράξεις εντός του καταστήματος. Εντός Έτους λέει ο Νόμος αυτό να μην ερμηνεύεται ως: εντός του έτους , αλλά ως χρονικό διάστημα 12 μηνών , άλλως 365 ημερών μέσα στο οποίοι έχει μηνυθεί ή καταδικάστηκε.

Οποιαδήποτε αυθαίρετη τροποποίηση των όρων λειτουργίας να συνεπάγεται την αυτόματη ανάκληση της αδείας.

Επιτέλους καιρός ήταν να επιβληθεί ένα μέτρο.

Καιρός είναι, να μπορεί ο κόσμος που θέλει να κοιμηθεί για να πάει στη δουλειά του να μην ανέχεται άλλο τα μπαϊράκια και τους θαμώνες τους σε κάθε τετράγωνο της Πάτρας...ixoripansistop.blogspot.com